Grote economische, sociale en ecologische uitdagingen liggen voor ons. Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers hebben ieder een impact en voetafdruk op de aarde. Hoe groot en hoe positief of negatief die is, bepaalt eenieder door zijn acties. De toekomstige generaties en wijzelf zullen de gevolgen daarvan ondervinden. Wij kunnen kiezen: passief hopen op zelfregulering of in actie komen en de handen ineen slaan, zodat de huidige en toekomstige generaties ervan verzekerd zijn dat zij in hun behoeftes kunnen voorzien, zonder verliezers. Hier in de ontwikkelde landen evenals daar in de te ontwikkelen landen.

 

Just For Good Foundation komt voor u hier en hen daar in actie. Als non-profit stichting helpt Just For Good Foundation bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het totstandkomen van partnerschappen. Uitgangspunt is om meer evenwicht te creëren tussen sociale, economische en ecologische belangen, voor een duurzamere wereld.

 

Just For Good Foundation gelooft in de kracht van ethiek, altruïsme, inzicht, gezond verstand, dialoog en samenwerking door uitwisseling van kennis en resources. Duurzame ontwikkeling hier en daar is het doel, en maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen het middel waarmee organisaties en individuen hun steentje kunnen bijdragen oftewel hun voetafdruk op de aarde kunnen verbeteren. Hoe helpt Just For Good Foundation U ?